Tájékoztatás

TÁJÉKOZTATÁS A 2016/17-es TAO TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGRŐL

2011.06.30-tól a Kormány rendelete alapján lehetőség nyílt, hogy a cégek a vállalkozási tevékenységük során képződő nyereség (a társasági adó) befizetésének 70%-át a látvány-csapatsportágak (így a kosárlabda) egyesületei részére utalják a NAV helyett. Az összeg később adójóváírásra került.

TÁMOGATÁS a TAO törvény 22/C §-a szerint:

Ez a lehetőség továbbra is fenn áll. A támogató az egyesülettel kötött támogatási szerződés alapján – befizetendő adójának 70%-át közvetlenül a Tapolca VSE Kosárlabda Szakosztálynak utalhatja, miután a MKOSZ határozatát megkapta. A Kosárlabda Szakosztály feladata az MKOSZ határozat “megszerzése”. A támogatás átutalását a SPORTBEJ nyomtatványon a támogatónak 8 napon belül jeleznie kell a NAV-nak.

TÁMOGATÁS a TAO törvény 24/A §-a alapján:

2015-től kedvezőbb lett a helyzet, ugyanis nem közvetlenül a cégnek kell fizetni a támogatott egyesület számára, hanem a NAV utalja át majd – az adózó által kötelezően befizetett összegből. A támogatás a bevallásra és befizetésre kerülő adóelőleg-kiegészítés és az adó 80%-a lehet. (Havi vagy negyedéves adóelőleg fizetők folyamatos nyilatkozatot tehetnek az összeg 50%-ára). A támogatónak tehát nem kell utalnia nekünk semmit. Az MKOSZ igazolást az adózónak a bevallás és befizetés napja előtt el kell juttatnia a NAV-nak!!

Az adózó által felajánlott összeg 87,5%-át az együttes kérelem alapján, a maradék 12,5%-ot a kiegészítő sportfejlesztési támogatás alapján kapja meg a NAV-tól a Tapolca VSE Kosárlabda Szakosztálya.

A támogatás feltétele, hogy a sportegyesület rendelkezzen jóváhagyott sportágfejlesztési programmal. Szakosztályunk 2016.11.12-én kapta meg a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének határozatát: SFP-07236/2016/MKOSZ.

Ez alapján egyesületünk:

Támogatás jogcíme Közvetlen
támogatás
összege
Közreműködői díj összege Ellenőrző
szervnek
fizetendő hatósági díj
Támogatás
összesen
A program
megvalósításához
szükséges önrész
Elszámolandó
összeg
Tárgyi eszköz

beruházás, felújítás

(előfinanszírozott nem ingatlan)

4 154 480 Ft 85 569 Ft 42 829 Ft 4 282 878 Ft 1 835 519 Ft 6 075 568 Ft
Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás
(előfinanszírozott ingatlan)
15 266 739 Ft 314 778 Ft 157 389 Ft 15 738 906 Ft 6 745 246 Ft 22 326 763 Ft
Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása 13 427 870 Ft 276 863 Ft 138 432 Ft 13 843 165 Ft 1 538 129 Ft 15 242 862 Ft
Összesen: 32 849 089 Ft 677 210 Ft 338 650 Ft 33 864 949 Ft 10 118 894 Ft 43 645 193 Ft

támogatási összeg “megszerzésére” lett jogosult.

 

Az ügyintézés folyamata a következő:

1./ A támogatott sportegyesület (a Tapolca VSE Kosárlabda Szakosztálya) feladata, hogy az MKOSZ elektronikus pályázati rendszerébe feltöltse a szükséges dokumentumokat. Az adó-felajánláshoz kapcsolódó igazolás kiállítására irányuló kérelem benyújtásának feltételei:

– a felek által aláírt együttes kérelem feltöltése
– a kiegészítő sportfejlesztési támogatáshoz kapcsolódó szerződés feltöltése

– a támogató és támogatott köztartozás mentességét igazoló dokumentumok csatolása.
2./ Az igazolás elektronikus formában és hitelesített aláírással kerül az MKOSZ által kiállításra, és az érintettek részére kiküldésre.
3./ A támogató az erre a célra rendszeresített 15RENDNY adatlaphoz (mint elektronikus űrlaphoz) csatolhatja az MKOSZ által kiállított, elektronikus, hiteles igazolást, és azt az adatlappal együtt az Ügyfélkapun keresztül nyújthatja be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé.